Uncategorized สถานที่ท่องเที่ยว

เที่ยวเชียงใหม่แห่งหมู่บ้านขอบด้ง เพื่อที่จะสัมผัสชีวิตที่แปลกแยก

ใครที่ได้เที่ยวเชียงใหม่ โดยเฉพาะที่หมู่บ้านขอบด้ง ก็จะได้สัมผัสเข้ากับวิถีชีวิตที่แตกต่างไปจากชาวไทยเช่นเรา ซึ่งพวกเขามีวิถีชีวิตที่ลำบากพร้อมกับมีโอกาสที่จะทำความเข้าใจในสิ่งต่าง ๆ ที่น้อยกว่า แต่ว่าพวกเขาก็สามารถยืนหยัดและใช้ชีวิตอยู่บนแนวทางที่มีความเรียบง่ายนี้ได้อย่างสงบสุข เหมือนเป็นต้นแบบที่ดีของการดำเนินชีวิตนั่นเอง และสำหรับนักท่องเที่ยวท่านใดที่สนใจ ต้องการจะมีโอกาสเรียนรู้พร้อมทั้งศึกษาวัฒนธรรมของหมู่บ้านนี้ โดยที่ไม่ต้องเข้าไปรบกวนหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับความเป็นส่วนบุคคลของพวกเขา จังหวัดเชียงใหม่ได้มีการจัดโครงการไกด์น้อย ที่คอยอบรมสั่งสอนเด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านขอบด้ง เพื่อจะเป็นตัวช่วยในการบรรยายวิถีชีวิตของชนเผ่าทั้งสองแก่ผู้ที่มาเยือน เพื่อที่จะเป็นการปลูกจิตสำนึกพร้อมทั้งสร้างความรักในท้องถิ่นเชียงใหม่ได้เช่นกัน

 
เที่ยวเชียงใหม่
ส่วนกลุ่มผู้เดินทางเชียงใหม่ ที่ต้องการเที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบเบาสบาย ก็อาจจะเป็นการท่องเที่ยวภายในสถานที่มากมาย ที่แสดงให้เห็นถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่างของชนบท หรือกลุ่มคนชนชาติหนึ่งที่ก่อตัวขึ้นมาภายในบริเวณพื้นที่เชียงใหม่แห่งนี้ อย่างเช่น หมู่บ้านขอบด้ง ถือได้ว่าเป็นหมู่บ้านของชาวเขาเผ่ามูเซอดำและเผ่ามูเซอแดง ซึ่งทั้งสองเผ่านี้ได้ทำการยินยอมเป็นพันธมิตรพร้อมกับอาศัยอยู่รวมเข้าด้วยกันเป็นพี่เป็นน้องต่างชนเผ่า สำหรับชาวเขาสองเผ่านี้ค่อนข้างนับถือผีพร้อมทั้งมีวัฒนธรรมที่แตกต่าง พร้อมกับความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายเป็นสำคัญ เป็นเหตุให้หมู่บ้านแห่งนี้ได้รับการผลักดันจากโครงการหลวงในด้านการเกษตรและด้านหัตถกรรมพื้นบ้าน เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพของชนเผ่าทั้งสองให้ยั่งยืน ส่วนทางเข้าบริเวณหน้าหมู่บ้านมักจะมีการจำลองบ้านพร้อมกับวิถีชีวิตของชาวมูเซอให้ได้พบเห็น

Related posts