เดินทางสัมผัสเข้ากับหลากหลายสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ตามชุมชนเล็กๆหมู่บ้านคุ้ม

การเดินทางเพื่อไปสัมผัสจุดชมวิวกิ่วลม  ซึ่งเป็นหนึ่งข้างในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ มักอยู่ทางด้านซ้ายมือก่อนถึงทางแยกภายในเส้นทางหมู่บ้านคุ้ม ซึ่งจะเต็มไปด้วยหมู่บ้านปะหล่องนอแล และหมู่บ้านมูเซอของด้งทางหนึ่ง อาจเลือกชมทะเลหมอกพร้อมกับวิวพระอาทิตย์ทั้งขึ้นและตกได้เป็นอย่างดี แถมยังทำให้นักท่องเที่ยวที่เดินทางสู่ที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ภายในรูปแบบนี้ ได้เห็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่แตกต่าง แต่ก็เป็นวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เพียงพอพร้อมทั้งมีความสุขได้อย่างถาวร นอกจากนี้ นักท่องเที่ยวยังคงสามารถชมวิวทิวทัศน์ที่เป็นภูเขาหรือแนวเขาได้อย่างมากมายด้วยกัน ในลักษณะของทิวเขานี้จะเปรียบเหมือนเป็นภาพพื้นหลัง พร้อมกับทำให้นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ได้ชมวิวทัศนียภาพสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่ที่สวยงามโดยรอบอย่างมากมาย และเมื่อไหร่สำหรับสถานที่เที่ยวเชียงใหม่อย่างหมู่บ้านคุ้มมีอากาศที่ดี ท้องฟ้าแจ่มใส ก็จะอาจมองเห็นเกษตรดอยอ่างขางได้ด้วยค่ะ

 
สถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่
การเที่ยวหาสถานที่เที่ยวเชียงใหม่ ที่ทำให้ผู้เดินทางส่วนใหญ่ต้องสะดุดตา นับได้ว่าเป็นการสัญจรค้นหาสถานที่เที่ยวได้ไม่ยาก ก็เพราะว่าสถานที่เที่ยวเชียงใหม่จำนวนมาก มักเป็นสถานที่ที่ประกอบไปด้วยต้นไม้ ป่าไม้ และพันธุ์พืชที่หาเลือกชมได้ยากนานาชนิด แต่ยังคงมีสถานที่เที่ยวในเชียงใหม่อีกรูปแบบหนึ่ง ที่จะทำให้นักท่องเที่ยวส่วนมากได้เดินทางไปสัมผัสกับวิถีชีวิตชุมชนภายในรูปแบบต่างๆ อย่างเช่นการท่องเที่ยวที่หมู่บ้านคุ้ม เป็นต้น หมู่บ้านคุ้มถือได้ว่าเป็นชุมชนเล็ก ๆ ที่ประกอบไปด้วยผู้พักอาศัยหลากหลายชนชาติด้วยกัน อาทิเช่น ชาวไทยใหญ่ ชาวพม่า และชาวจีนฮ่อ ซึ่งการตั้งถิ่นฐานอยู่ภายในบริเวณนี้ จะเป็นเหตุให้พวกเขาเห็นทางออกของการดำรงชีวิตได้มากยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดร้านค้าบริการแก่นักท่องเที่ยวที่ต่างก็พากันสัญจรเข้ามาในจังหวัดเชียงใหม่โดยตรง