ค้นพบประเพณีใส่บาตรเที่ยงคืนของชาวจังหวัดเชียงใหม่ กับประสบการณ์ใหม่ ๆ ที่มาพร้อมทั้งความรอบรู้

การเดินทางไปที่เชียงใหม่ พร้อมกับได้มีโอกาสพบประเพณีตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่ ที่มีพร้อมกับเกิดขึ้นไม่มากเท่าใดนัก เนื่องจากในบางปีอาจจะมีแค่เพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้ง หรือแม้กระทั่งอาจจะไม่มีเลยก็ว่าได้ ซึ่งประเพณีถือได้ว่าเป็นประเพณีนิยมที่มีขึ้นเฉพาะในภาคเหนือแค่นั้น

 

เพราะประเพณีส่วนหนึ่งของชาวเชียงใหม่ จะต้องมีพิธีการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่ โดยที่ชาวจังหวัดเชียงใหม่ถือได้ว่า พีธีนี้เป็นพิธีที่มีความสำคัญ พร้อมกับไม่ใช่เรื่องแปลกสำหรับพุทธบริษัทในภาคเหนือ แต่สำหรับชาวไทยในพื้นที่จังหวัดอื่น ๆ เมื่อพบประเพณี จึงรู้สึกตื่นตาตื่นใจ พร้อมกับถือได้ว่าเป็นพิธีการที่ผิดแปลก พร้อมกับสร้างความแตกต่างในการทำบุญตักบาตรโดยปกติ ด้วยเหตุนี้จึงทำเอาพิธีการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่ เป็นเรื่องประหลาดสำหรับผู้ที่พบเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักท่องเที่ยวที่เดินทางไปท่องเที่ยวเชียงใหม่ พร้อมกับยังไม่ทราบว่ามีประเพณีการตักบาตรในแบบอย่างนี้ เวลานี้ด้วย เนื่องจากการตักบาตรภายในช่วงวันพร้อมกับเวลายามเที่ยงคืนในวัน เป็งปุ๊ด ถือได้ว่าเป็นพิธีการหนึ่งภายในวันสำคัญทางศาสนาที่ได้มีการสานต่อกันมามากหลายร้อยปี  ซึ่งพิธีการตักบาตรเที่ยงคืนของชาวเชียงใหม่นี้ หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า พิธีตักบาตรเป็งปุ๊ด จะมีขึ้นภายในทุกปีที่มีวันขึ้น 15 ค่ำที่ตรงกับวันพุธแค่นั้น โดยที่จะไม่มีการระบุว่าต้องอยู่ภายในเดือนใด  

 

แต่ถ้าหากว่าเป็นเวลาที่ถึงวันสำคัญภายในรูปแบบนี้ ทางด้านภิกขุสามเณรส่วนมาก ภายในเมืองเชียงใหม่ทุกรูป จะทำการออกบิณฑบาตในตอนเที่ยงคืนของวันนั้น ซึ่งจะตรงกับวันอาคารหลังเวลาเที่ยงคืนไปแล้ว  เปรียบเหมือนเป็นการเข้าสู่ช่วงเวลาวันพุธ แต่ถ้าหากว่าเป็นจังหวัดเชียงราย ลำปาง หรือจังหวัดแม่ฮ่องสอน จะทำการตักบาตรเที่ยงคืนนี้ ภายในตอนเที่ยงคืนของวันพุธเป็นต้นไป