มรดกทางธรรมชาติ ผ่านทางความเป็นสวนแห่งชาติเขาใหญ่

ไม่มีพื้นที่ไหน ที่ถูกชี้แจงออกมาได้อย่างเด่นชัด ว่าเป็นพื้นที่ที่มีอากาศบริสุทธิ์ติด 1 ใน 7 ของโลก เหมือนกับสถานที่เที่ยวอย่างอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ซึ่งเป็นพื้นที่ที่มีสภาพภูมิอากาศที่เย็นสบายตลอดปีเช่นกัน  จนกระทั่งได้มีผู้นำองุ่นพันธุ์ไวน์มากมาย มาทำการเพาะเลี้ยงเป็นไร่ขนาดใหญ่  พร้อมทั้งขยายตัวออกไปเรื่อย ๆ  เป็นเหตุให้เกิดอุตสาหกรรมไวน์หลากหลายแห่งร่วมกัน  ภายใต้การดูแลจากเจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเองนอกจากนี้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  ยังอาจมีอุตสาหกรรมอื่น ๆ อีกมากมาย รวมไปถึงการซื้อขายผลิตผลทางด้านการเกษตรที่ทางสวนแห่งชาติเขาใหญ่ได้สร้างขึ้นมา  ไม่ว่าจะเป็น  ร้านอาหาร ร้านกาแฟ  พร้อมทั้งแหล่งช็อปปิ้งที่อาจทำให้นักเดินทางได้พักผ่อนหย่อนใจในแบบยุโรปภายใต้แบรนด์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่นั่นเอง

 

เขาใหญ่มีภาพภายนอกทางด้านความสวยงามทางด้านธรรมชาติเป็นเลิศ พร้อมทั้งความสวยงามนี้ก็ถูกเปิดเผย เพื่อให้นักเดินทางได้ตื่นตาตื่นใจ ไปพร้อม ๆ กับสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ใจอีกอย่างหนึ่ง ของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่คือ  อาณาเขตพร้อมทั้งบริเวณรอบๆของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  กลับครอบคลุมพื้นที่ที่หมดที่เกี่ยวข้องถึง 4 จังหวัดด้วยกันเลยเชียว  ได้แก่ จังหวัดสระบุรี  นครราชสีมา จังหวัดปราจีนบุรี  พร้อมทั้งจังหวัดนครนายก  ซึ่งสถานที่ทั้งหมดของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ที่รายล้อมไปด้วยพื้นที่ของสี่จังหวัดที่กล่าวมาข้างต้น  หากลองนึกดูเล่น ๆ ขนาดของพื้นที่ก็อาจกว้างขวางไกลสุดลูกหูลูกตากันเลยทีเดียว เพราะว่าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่  นอกจากจะมีพื้นที่กว้างขวางเกินคาด  ถึงขนาดพื้นที่ขยายตัวไปถึงสี่จังหวัดร่วมกัน จนกลายเป็นที่น่ามหัศจรรย์ใจของกลุ่มคนที่เพิ่งรู้ในกรณีนี้ อีกหนึ่งความมหัศจรรย์ใจที่เราอาจรับรู้ได้อีกนั่นก็คือ อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังได้ถูกประกาศให้เป็น  มรดกโลกทางธรรมชาติ จากองค์กรยูเนสโกโดยตรงเช่นกัน