วัดพระสิงห์ จังหวัดเชียงใหม่ พระอารามคู่บ้านคู่เมืองของชาวล้านนา

เนื่องด้วย วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร หรือ วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ ถือได้ว่าเป็นวัดเก่าที่มีความสำคัญเพื่อชาวเชียงใหม่โดยตรง  โดยวัดนี้อยู่คู่เมืองเชียงใหม่มาช้านาน  มีผลทำให้ด้านในวัดแห่งนี้มีศิลปกรรมอันเลอค่าภายในวิหารหลวง  ที่ถูกสร้างขึ้นเมื่อครั้งครูบาศรีวิชัย  ยิ่งกว่านั้นหอไตรที่ถูกสร้างขึ้นด้วยศิลปะแบบล้านนาโดยแท้  พร้อมทั้งเจดีย์ทรงระฆังคว่ำพร้อมกับวิหารลายคำซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธสิหิงค์  ซึ่งถือได้ว่าเป็นพุทธรูปเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่อีกองค์หนึ่งด้วย และด้วยเหตุนี้  จึงเป็นเหตุให้วัดพระสิงห์  กลายเป็นสถานที่ที่มีความสำคัญของเชียงใหม่โดยตรง  ด้วยความที่เป็นเอกลักษณ์ทางด้านศิลปกรรมล้านนาทุกสัดส่วนและทุกอณูพื้นที่ภายในวัด  ทำเอามีนักเดินทางมากมายต่างสนใจ  พร้อมทั้งเดินทางมาเที่ยวชมความงามเป็นปริมาณมากต่อวันเลยเชียว

 
วัดพระสิงห์
นักเดินทางที่ได้ทัศนาจรมาที่วัดพระสิงห์ เชียงใหม่ หรือ วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร ก็จะพบกับความคุ้มค่า เมื่อนักท่องเที่ยวได้เกาะติดรับชมสิ่งต่าง ๆ ที่ทรงคุณค่าของขนมธรรมเนียมไทย  รวมถึงฝีมือของคนไทยทางด้านจิตรกรรม  ศิลปกรรมที่ทรงคุณประโยชน์ของคนไทยด้วยแล้ว  ย่อมเป็นสิ่งที่ยอดเยี่ยมของนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยก็ว่าได้  เนื่องจากวัดพระสิงห์ เชียงใหม่อย่างน้อยเชียงใหม่ก็ได้ชื่อว่าเป็นล้านนา  ถ้ามีจิตรกรรมหรือปะติมากรรมอันทรงคุณค่าให้ได้เจอ  ก็ย่อมเป็นศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาแบบแท้จริง พร้อมกับสำหรับศิลปกรรมที่ถูกก่อสร้างขึ้นด้วยช่างฝีมือของชาวล้านนาโดยแท้  ก็ย่อมมีที่เชียงใหม่  อย่างน้อยดินแดนแห่งล้านนาก็ยังคงมีมรดกอันทรงคุณค่าของไทยเก็บไว้อย่างมาก  แต่ขึ้นกับว่าคนไทยจะสามารถพบสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ได้เองหรือเปล่า  อย่างแหล่งท่องเที่ยวด้านในจังหวัดเชียงใหม่มากหลายสถานที่ด้วยกัน  ก็ยังคงมีศิลปกรรมที่มีขึ้นจากความสามารถช่างชาวล้านนาโดยแท้จริงมากหลายสถานที่