สัมผัสความเป็นคนล้านนาที่แท้ ผ่านทุก ๆ สถานที่เที่ยวเชียงใหม่

ความน่าซาบซึ้งใจของผู้เดินทาง ถูกถ่ายทอดประสบการณ์ผ่านการเดินทางสู่สถานที่เที่ยวเชียงใหม่เสียส่วนมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานที่ที่มีนักเดินทางมากหน้าหลายตา ที่คอยให้การส่งเสริม และเดินทางเข้ามากันเป็นปริมาณมากนั้น เป็นเพราะส่วนหนึ่งส่วนใดคงเกิดขึ้นจากความซาบซึ้งใจในรูปแบบต่างๆ ซึ่งส่วนหนึ่งก็มาจากการทำความเข้าใจในส่วนของวัฒนธรรมและประเพณีของชาวล้านนาด้วยนั่นเอง

 
เชียงใหม่
การที่นักเดินทางได้รับรู้พร้อมทั้งทำความเข้าใจ เกี่ยวกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ภายในเชียงใหม่ อีกทั้งผู้เดินทางยังคงได้เที่ยวชม กับสิ่งมากมาย อย่างมากมาย ที่มีอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวเชียงใหม่เป็นอย่างมากมาย โดยเฉพาะการท่องเที่ยวชมความงดงามที่เที่ยวเชียงใหม่ของดอกไม้นานาพันธุ์ ยิ่งกว่านั้นการเดินทางสู่แหล่งท่องเที่ยวอีกหลากหลายสถานที่ ที่มีจุดเด่นที่แตกต่างและมีคุณค่าทางด้านจิตใจที่ไม่รู้ลืม โดยเฉพาะอย่างยิ่งเกี่ยวกับวัฒนธรรมอันทรงคุณค่า ภายในรูปแบบของวัฒนธรรมพร้อมทั้งประเพณีของชาวล้านนา ที่จะอาจได้พบเห็นในบางช่วงโอกาสหรือแค่บางเวลาแค่นั้น เพราะนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่ได้เดินทางขึ้นสู่เชียงใหม่ จะได้ค้นพบกับวิถีชีวิตของชาวเชียงใหม่โดยแท้ เพราะฉะนั้น แหล่งท่องเที่ยวในทุก ๆ สถานที่ จะประกอบไปด้วยวัฒนธรรม ประเพณี พร้อมกับวิถีชีวิตในรูปแบบชาวล้านนาที่มีมาตั้งแต่ยุคดั้งเดิม ซึ่งสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้กลับกลับเป็นสิ่งหนึ่งที่ทำให้ผู้เดินทางได้สัมผัสและเกิดความซาบซึ้งได้อย่างสูงสุด
 
สิ่งมหัศจรรย์ทางจิตใจ ย่อมอุบัติขึ้นได้ผ่านการท่องเที่ยว โดยเฉพาะสถานที่ท่องเที่ยวภายในถิ่นฐาน ไม่ว่าจะเป็นการสัญจรทั้งในประเทศ และต่างประเทศ การได้ไปสัมผัสพร้อมกับวิถีชีวิตความเป็นอยู่โดยแท้จริง และได้ศึกษาเล่าเรียนถึงศิลปวัฒนธรรมอันเลอค่าของชาตินั้น ๆ โดยแท้ ถือว่าเป็นประสบการณ์ชีวิตพร้อมทั้งเป็นประสบการณ์แห่งการสัญจรที่ดีที่สุด เท่าที่นักท่องเที่ยวทุกคนจะอาจจะค้นพบได้เลยเชียว