ต้อนรับวันตรุษจีนปี 2565 เทศกาลสำคัญของคนจีนโบราณ เฮงๆตลอดปี

ลูกหลานคนจีนคงทราบว่าเทศกาลมงคลสำคัญที่สุดคือ วันตรุษจีน เทศกาลขึ้นปีใหม่ คนไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าเทศกาลนี้มงคลอย่างยิ่ง ควรปฏิบัติตัวอย่างไร มีเรื่องอะไรควรรู้บ้าง จะสร้างความมงคลแก่ตัวเองอย่างไร บทความนี้ horoscope thaiza จะมาแนะนำ

เทศกาลตรุษจีน คือเทศกาลประเพณีและวัฒนธรรมชาวจีน ปฏิบัติตนสืบกันมานานเพราะวันตรุษจีนคือวันขึ้นปีใหม่ตามคติความเชื่อชาวจีนในอดีต แต่เดิมวันตรุษจีนจะไม่ตรงกันในแต่ละแคว้น แต่ละยุคสมัย เนื่องจากปฏิทินที่ใช้ในแต่ละยุคจีนโบราณ จะกำหนดวันตรุษจีนแตกต่างกัน บางยุคใช้แบบสุริยคติ ขณะบางยุคใช้แบบจันทรคติ จึงทำให้วันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนไม่ตรงกัน สมัยจีนยุคโบราณจะให้ความสำคัญ เรื่องวันแรกแห่งการโคจรโลกรอบดวงอาทิตย์ คือวันที่ 22 ธันวาคม ทุกปี ชาวจีนสมัยก่อนจะเฉลิมฉลองและบูชากราบไหว้เทพเจ้า

ยุคสมัยราชวงศ์ฮั่น คือจุดกำเนิดวันตรุษจีนชาวจีนในไทยยึดจนกระทั่งปัจจุบันคือกำหนดให้วันที่ 1 เดือน 1 ของทุกปี ตามปฏิทินจีนจะอยู่ระหว่างปลายเดือนมกราคม ถึงช่วงกลางเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งแต่ละปีอาจคลาดเคลื่อนแตกต่างกันไป แต่วันตรุษจีนประจำปี 2565 ตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ก่อนวันตรุษจีนคือ “วันเที่ยว” ยังมีอีก 2 วันสำคัญเทศกาลตรุษจีน คือ วันจ่ายตรงกับวันอาทิตย์ที่ 30 มกราคม วันไหว้ตรงกับวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565 และวันเที่ยว ตรงกับวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565

วันจ่าย คือ วันก่อนวันสิ้นปีตามปฏิทินจันทรคติจีน คือวันที่ชาวไทยเชื้อสายจีนจะต้องไปซื้ออาหารผลไม้และเครื่องเซ่นไหว้ต่างๆ เตรียมไหว้เจ้า วันไหว้ตอนเช้ามืด จะไหว้เทพเจ้าต่างๆ ในบ้าน และบริเวณใกล้บ้าน ตอนสาย จะไหว้บรรพบุรุษ พ่อแม่ญาติพี่น้องคนเสียชีวิตไปแล้ว คือธรรมเนียมการแสดงความกตัญญูและคติความเชื่อคนจีนโบราณว่า บรรดาบรรพชนจะคุ้มครองลูกหลาน ญาติพี่น้องจะมารวมกันรับประทานอาหารที่ได้เซ่นไหว้ไปเป็นสิริมงคล และถือเป็นเวลาที่ครอบครัวหรือวงศ์ตระกูลจะรวมตัวกันได้มากที่สุด จะแลกเปลี่ยนอั่งเปาหลังจากรับประทานอาหารร่วมกัน

ความเชื่อคนจีนโบราณ ว่า เผ่าพันธุ์ตนเอง คือชาติพันธุ์สืบเชื้อสายจากมังกรและเชื่อว่าแผ่นดินตนเอง คือจุดศูนย์กลางโลก จึงสร้างวัฒนธรรมประเพณีมากมายไว้ลูกหลานสืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น

ดูดวงวันนี้

ดูดวงรายวัน

ดูดวงรายเดือน

คติความเชื่อแบบคนโบราณ

Related Posts