วันที่ 29 กรกฎาคมนี้ ชาวจีนมีความเชื่อว่า “ผีเฮี้ยนที่สุดในรอบปี”

ปลายเดือนนี้เรียกได้ว่าเป็นช่วง “ผีเฮี้ยน” เริ่มตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม 2565 ไปจนถึงวันที่ 12 สิงหาคม 2565 หรือวันสารทจีน ซึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวนี้เป็นช่วงเทศกาลผีหิวเดือน 7 เนื่องจากคนจีนมีความเชื่อว่าเป็นเดือนที่มีผีเฮี้ยนที่สุดในรอบปี !

ปีนี้ประตูนรกจะเริ่มเปิดวันแรกตั้งแต่วันที่ 29 กรกฎาคม – 12 สิงหาคม 2565 เพื่อให้วิญญาณผู้หิวโหยจากนรกขึ้นมารับเครื่องเซ่นไหว้ และคนจีนจะมีการจัดพิธีเลี้ยงผีหรือที่เรียกว่า สารทจีน

สำหรับเทศกาลนี้มีข้อห้ามด้วยกันหลายข้อ เนื่องจากเป็นช่วงผีเร่ร่อนออกหาส่วนบุญ เช่น ไม่ควรออกจากบ้านยามวิกาล , ไม่ขานรับเมื่อได้ยินเสียงแปลก , ห้ามเหยียบกระดาษเงินกระดาษทองที่ปลิวบนถนน , ไม่แต่งงาน , ไม่ซื้อหรือสร้างบ้านใหม่ , ไม่ย้ายบ้าน , ห้ามเริ่มกิจการใหม่ , ห้ามว่ายน้ำตอนกลางคืน และไม่ควรพูดคำว่า “ผี” ในช่วงวันดังกล่าว

Author: editor

Leave a Reply

Your email address will not be published.