ท่องเที่ยวชลบุรี เรียนรู้ธรรมชาติ ผ่านศูนย์กลางเรียนรู้ธรรมชาติของชลบุรี

ถึงแม้ว่าชลบุรี จะมีสถานที่เที่ยวมากมาย แต่ในส่วนของพื้นที่ทางธรรมชาติ กลับได้รับความนิยม จากนักท่องเที่ยวอย่างมากที่สุด อย่างเช่น ทางศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน สถานที่เที่ยวชลบุรีอีกพื้นที่หนึ่ง ยังอยากให้นักเดินทาง หรือประชาชนทั่วไป ได้มีการออกกำลังไปด้วย จึงจัดสร้างศูนย์สุขภาพขึ้น ศูนย์ศึกษาธรรมชาติในที่นี้ยังมีต้นโกงกางเกิดขึ้น สำหรับป้องกันคลื่นทะเลกระทบกับชายฝัง เพราะต้นโกงกางนั้นจะมีคุณค่าอย่างมากกับสัตว์น้ำ พร้อมทั้งที่สำคัญยังสามารถช่วยดักจับสารอินทรีย์ตกตะกอนได้ดีเช่นกัน เพราะเช่นนั้นศูนย์อนุรักษ์ป่าชายเลน เป็นสถานที่เที่ยวชลบุรีอีกแห่งหนึ่ง ที่ทำให้ผู้เดินทางต้องเดินทางมาศึกษาข้อมูลธรรมชาติ ที่เต็มไปด้วยพฤกษานานาพันธุ์ พร้อมกับที่สำคัญเป็นแหล่งที่อาศัยอยู่ของสัตว์น้ำ ไม่ว่าจะเป็นปลา หอย กุ้ง หรือว่านกกระยางที่มาดักปลาเป็นอาหาร ทำให้สถานที่แห่งนี้กลายเป็นศูนย์อนุรักษ์กันมายาวนาน

 
ชลบุรี
ความแตกต่างของสถานที่เที่ยวชลบุรี จะทำให้ผู้เดินทางเกิดความสนใจ และอยากจะเดินทางไปเป็นจำนวนมาก เพราะส่วนใหญ่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ดีๆ  มีสถานที่สำคัญหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นวัด วัง หรือจะเป็นแหล่งธรรมชาติ พร้อมทั้งสัตว์ป่าอีกมากมาย แถมใครที่ยังชื่นชอบกับกิจกรรมที่เป็นเหตุให้คุณเพลิดเพลิน ก็ต้องมาสถานที่เที่ยวชลบุรีแห่งนี้ ที่สะสมสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญมากมาย วันนี้จึงอยากแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวแบบอนุรักษ์ธรรมชาติ ที่ไม่ค่อยมีนักเดินทางไปชมกันมากนัก ซึ่งสถานที่เที่ยวชลบุรีที่ว่านี้ คือศูนย์ศึกษาธรรมชาติ เพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแหล่งธรรมชาติมีความสมบูรณ์ มีเนื้อที่ถึง 300 ไร่ จัดได้ว่าเป็นพื้นที่สมบูรณ์ที่สุดแล้ว จึงทำเอาสำนักงานป่าไม้ได้มีการจัดสร้างศูนย์เรียนรู้ธรรมชาติขึ้นมา เพื่อจะเป็นการอนุรักษ์ของคนไทย และยังให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวเที่ยวชลบุรีควบคู่ไปด้วย จึงทำเส้นทางขึ้นมา เพื่อทำการศึกษาธรรมชาติ จะเป็นสะพานที่มีความยาวถึง 2,300 เมตร นับได้ว่าเป็นสะพานที่ยาวที่สุดของไทย