สถานที่จารึกพงศาวดารไทย อย่างสถานที่ท่องเที่ยวทุ่งมะขามหย่อง

พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ มีขึ้นอยู่ในทุกเนื้อที่ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงป่าวประกาศอิสระภาพได้โดยประมาณ 2 ปี  พระเจ้าหงสาวดีนันทบุเรง ก็ได้ให้มังมอดราชบุตร ทำการยกพลมาตั้งที่ทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งทัพพระเจ้าหงสาวดีตั้งค่ายหลวงในบริเวณขนอนปากคู่ ซึ่งเป็นเนื้อที่ถัดมาจากทุ่งมะขามหย่องทางใต้นั่นเอง
 
ยิ่งถ้าหากเป็นพื้นที่ของพระนครศรีอยุธยาด้วยแล้ว เนื้อที่แห่งนี้ย่อมจารึกประวัติศาสตร์เอาไว้มากมาย ยิ่งถ้าหากได้เดินทางสู่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ผู้เดินทางทุกท่านก็จะได้ท่องเที่ยวไปพร้อม ๆ กับการศึกษาเรื่องราวประวัติศาสตร์เก่าแก่ของเมืองไทยในหลากหลายยุคเลยเชียว อย่างเช่น การท่องเที่ยวที่พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระสุริโยทัยหรือทุ่งมะขามหย่อง ซึ่งพื้นที่แห่งนี้มีสภาพเป็นที่ราบลุ่มริมแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ทางด้านทิศตะวันออก ภายในเนื้อที่จะมีพระรูปสมเด็จพระสุริโยทัย ที่ถูกหล่อขึ้นด้วยทองสัมฤทธิ์ มีสัดส่วนเท่ากับครึ่งขององค์จริงประทับอยู่บนหลังพระคชาธาร เพราะฉะนั้นจึงไม่ใช่เรื่องแปลก ถ้าเป็นการเดินทางท่องเที่ยว เพื่อที่จะพบกับดินแดนแห่งประวัติศาสตร์เมืองไทยสมัยเก่าก่อน จังหวัดพระนครศรีอยุธยาถือได้ว่า มีสถานที่ทางด้านประวัติศาสตร์ จารึกเอาไว้อยู่มากมายร่วมกัน  ยิ่งไปกว่านี้ยังคงมีกลุ่มอนุสาวรีย์ประติมากรรมประกอบกันทั้งหมดถึง 49 ชิ้น พร้อมกับประติมากรรมจำลองประวัติศาสตร์ เนื้อที่อ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ และสวนสาธารณะเพื่อให้ผู้เดินทางได้นั่งเล่นพักผ่อนหย่อนใจ และในส่วนทางด้านประวัติศาสตร์ไทย เนื้อที่ทุ่งมะขามหย่อม ถือได้ว่าเคยเป็นสมรภูมิการสู้รบ ระหว่างไทยกับพม่ามากหลายครั้ง
 
การต่อสู้ระหว่างไทยกับพม่า ได้มีขึ้นหลายต่อหลายครั้งเลยเชียว จนเกิดเป็นมหาวีรกรรมเป็น สมเด็จพระศรีสุริโยทัย พระอัครมเหสีของสมเด็จพระมหาจักรพรรดิ ได้ทรงทำยุทธหัตถีเข้ากับพระเจ้าแปรจนต้องพระแสงของ้าว จนสวรรคตบนคอช้าง ในช่วงรัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา ทรงขึ้นครองแผ่นดินเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงศรีอยุธยา