ชื่นชมตัวตนของหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ที่คอยปฏิบัติหน้าที่เพื่อส่วนรวม

การก้าวหน้าในการปฏิบัติหน้าที่ ย่อมมีประสิทธิภาพให้เห็นกันอยู่เสมอ เนื่องจากทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นสำนักงานที่มีความเด่นชัดทางด้านหน้าที่ด้วยความสัจธรรม แต่ถึงอย่างไรก็ตาม งานทางด้านการพิมพ์จำนวนมากมักเป็นสิ่งพิมพ์กันลอกเลียน โดยการผลิตพร้อมกับการจัดพิมพ์ของสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องมีขั้นตอนผลิตที่เด่นชัดพร้อมทั้งไม่เหมือนใคร การป้องกันการปลอมแปลงภายในเอกสารหรือสื่อสิ่งพิมพ์ของหน่วยงานรัฐบาล ที่คณะกรรมการให้ความเห็น ไม่ว่าจะเป็น ตั๋วรถเมล์ ตั๋วรถประจำทาง บขส. บัตรผ่านทางของการทางพิเศษฯ และสติ๊กเกอร์ของกรมสรรพสามิต ฯลฯ และถึงแม้ว่าสื่อสิ่งพิมพ์กลุ่มนี้จะไม่ได้สร้างกำไรให้เป็นจำนวนมากเท่าไหร่นัก แต่ลักษณะของการให้ความช่วยเหลือ พร้อมทั้งรับพิมพ์งานภายในราคาต่ำกว่าโรงพิมพ์ของเอกชนก็ยังคงมีให้เห็นในหน่วยงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ซึ่งถือได้ว่านี่คืองานส่วนหนึ่งที่น่าภูมิใจเป็นอย่างมาก ตลอดจนกระทั่งเป็นการแสดงให้เห็นในเรื่องของประสิทธิภาพจนได้รับความเชื่อใจอีกด้วย

 
สลากกินแบ่ง
เมื่อทุกสิ่งทุกอย่างต้องดำเนินไปอย่างเป็นระเบียบ และจำเป็นต้องมีข้อวินัยภายในการบังคับ ซึ่งนอกจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะต้องทำหน้าที่ในการจัดพิมพ์และดูแลวัสดุอุปกรณ์ในการพิมพ์สลากกินแบ่งรัฐบาลแล้วนั้น ตลอดจนกระทั่งต้องทำหน้าที่ในการจัดสื่อสิ่งตีพิมพ์สลากกินแบ่งอื่น ๆ ที่คณะกรรมการให้ความเห็นชอบแล้วนั้น ยังคงมีหน้าที่ในการจัดพิมพ์สลากบำรุงการกุศล พร้อมกับใบตรวจผลการออกรางวัล รวมถึงงานพิมพ์อื่น ๆ ที่รับจ้างจากภายนอกอีกด้วย พร้อมทั้งนี่ก็คือหน้าที่ส่วนหนึ่งที่ทางสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จำเป็นต้องดำเนินการอย่างมาก โดยที่ยึดหลักการทำหน้าที่ต่าง ๆ ในรูปแบบที่จะต้องทำเอาได้ตามวัตถุประสงค์พร้อมทั้งภารกิจที่ต้องรับผิดชอบโดยตรง การดำเนินการทุกอย่างล้วนแล้วแต่เป็นการทำด้วยความซื่อสัตย์ มีวินัย อย่างเสมอต้นเสมอปลาย