อังเปา ตรุษจีน อั่งเปาสีแดงที่ใครต่อใคร ก็ต้องการ

เมื่อถึงช่วงงานเทศกาลตรุษจีนครั้งใด สิ่งที่ทุกท่านพึงกระทำ นั่นก็คือ ถ้าหากเป็นชาวจีน ย่อมต้องทำตามประเพณี และถ้าหากเป็นชาวพุทธ มักทำบุญตักบาตร ซึ่งถือได้ว่าเป็นการให้ความสำคัญ กับเทศกาลตรุษจีนในรูปแบบของไทยเหมือนกัน และเมื่อมีการไหว้บรรพบุรุษตามขนมธรรมเนียม อีกหนึ่งสิ่งที่ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน และทุกคนต่างก็อยากจะได้จากผู้ใหญ่ นั่นก็เป็น อังเปา วันตรุษจีน นั่นเอง
 
เพื่อ อังเปา วันตรุษจีน ถือได้ว่าเป็นสัญลักษณ์ของตรุษจีน ซึ่งทุกท่านพอจะทราบกันดีอยู่แล้วว่า ในตรุษจีนของทุกปี จะต้องมี อั่งเปาซองสีแดง ซึ่งถือได้ว่าเป็นธรรมเนียมจีน โดยที่ผู้ใหญ่ที่ผ่านการแต่งงานมาแล้ว ยิ่งกว่านั้นยังคงมีอาชีพ มีงานทำ จนมีรายได้แล้ว จำเป็นจะต้องมอบอังเปา วันตรุษจีน ซองสีแดง ซึ่งในซองจะบรรจุทรัพย์สินจำนวนหนึ่งเอาไว้ด้านใน จะจำนวนเท่าใดก็ได้ ตามกำลังและด้วยความเต็มใจจากผู้ให้  ซึ่งอั่งเปาซองสีแดงกลุ่มนี้ จะถูกมอบให้กับน้องๆ ที่มีอายุต่ำกว่าผู้ให้เสมอ หรือแม้กระทั่งเด็ก ๆ ที่ยังไม่ได้ทำงาน พร้อมทั้งมีการกล่าวคำสวัสดีปีใหม่ ไปพร้อม ๆ กับซองอังเปา
 
ด้วยรูปร่างของซองอังเปา วันตรุษจีน ที่เป็นสีแดงเนื่องจากเป็นสัญลักษณ์แห่งความ โชคดี และสำหรังเงินภายในซองอังเปาส่วนมาก มักมีการกะเกณฑ์จำนวนให้เป็นตัวเลขนำโชคของจีน นั่นก็คือเลข 8 เพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับผู้ให้และผู้รับอั่งเปาโดยตรง
Author: editor