Tag: ราคาน้ำมันวันนี้

29
Oct
2015
Posted in Uncategorized วาไรตี้

ความสำเร็จของรัฐบาล ในการช่วยเหลือเรื่องของมูลค่าน้ำมันวันนี้

ความขึ้น ๆ ลง ๆ ของราคาน้ำมันในวันนี้ ดูเหมือนจะต่อให้ขึ้นราคาเท่าไหร่ ประชาชนชาวไทยก็ยังคงพึงพอใจ กับราคาน้ำมันภายในช่วงนี้เป็นที่สุด เพราะว่าการเริ่มต้นของราคาน้ำมันที่ถูกลงอย่างแปลกตา ทำเอาชาวไทยจำนวนมากที่ต้องการใช้รถยนต์ พร้อมทั้งรถทุกชนิด ต่างก็อาจจะจับจ่ายเงินไปพร้อมกับการเลือกซื้อน้ำมันได้อย่างคล่องตัวมากเพิ่มขึ้น มิหนำซ้ำราคาน้ำมันในครั้งต่อ ๆ ไป ควรจะเป็นราคาที่ลดลงไปอีก กระทั่งทำให้ชาวไทยต้องอึ้งกับความเปลี่ยนแปลงภายในรูปแบบนี้…